لایحه رتبه بندی معلمان به زودی تصویب می گردد

به گزارش سفر به کیش، تهران (پانا) - عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه لایحه رتبه بندی معلمان به زودی تصویب می گردد، گفت دولت اعلام نموده برای این امر می تواند 12.5 هزار میلیارد اختصاص دهد.

لایحه رتبه بندی معلمان به زودی تصویب می گردد

به گزارش مهر، مهرداد ویس کرمی با اشاره به اینکه اصل رتبه بندی معلمان طبق یک شاخص هایی، ریشه در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش دارد گفت: در این راستا، کمیسیون آموزش در مجلس یازدهم، از اول به فکر افتاد، کاری که 10 سال مجالس قبلی پیروز نشدند انجام دهند را به انتها برساند.

همه چیز در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان در دولت قبل

وی ادامه داد: در این راستا طرح یک فوریتی را مجلس تصویب کرد و در قالب آن دولت موظف شد که ظرف شش ماه این لایحه را ارائه کند، دولت حدود دو ماه بعد این لایحه را تحویل مجلس داد، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، قول داده بودند که بار اقتصادی این لایحه را قبول می نمایند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان داشت: تلقی که رئیس کمیسیون ما نموده بود این بود که ایشان مطلق گفته اند، هر بار اقتصادی باشد را می پذیرند و اگر بتوانیم آن را تصویب کنیم، بار اقتصادی آن را همین دولت قبول می نماید.

ویس کرمی با تاکید بر اینکه به هر حال کمیسیون وارد شد و خیلی هم پر آب و تاب این لایحه را نوشت به طوری که بار خیلی سنگین اقتصادی را در بر داشت، اضافه نمود: وقتی رسید به اینکه چه باید کرد و بار اقتصادی آن به هیئت رئیسه برای بارگذاری رفت، یک مرتبه هیئت رئیسه اظهار داشت که 170 هزار میلیارد تومان این امر بار اقتصادی دارد در حالی که کل بودجه سالیانه آموزش و پرورش 113 هزار میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: به هر حال به خاطر بار اقتصادی و طبق اصل 75 قانون اساسی که اگر بار اقتصادی لایحه یا طرحی پیش بینی نشده باشد، قابل طرح اصلاً نیست، از سوی شورای نگهبان رد می گردد و حتی در صحن نیز قابل طرح نیست، هیئت رئیسه مجلس آن را متوقف کردند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه وقتی صحبت از بار اقتصادی شد و صحبتی که نوبخت نموده بودند، ایشان رسماً نامه زدند و اظهار داشتند که بیشتر از حدود 20 هزار میلیارد تومان نمی توانیم قبول کنیم اضافه نمود: امید این بود که با عوض شدن دولت این رویه عوض گردد ولی دولت نو هم بر همان حرف قبلی خودش تاکید نمود.

ویس کرمی با تاکید بر اینکه علت این امر هم این بود که دولت لایحه ای که خودش داده بود را که حدود 20 هزار میلیارد تومان در سال بود را برآورد و قبول نموده بود ادامه داد: اشتباهاً دوستان برداشت نموده بودند که این طرح هر بار اقتصادی داشته باشد از سوی دولت مورد قبول قرار می گیرد.

بار اقتصادی بالا علت عدم اجرای لایحه

وی در ادامه گفت: طرح به دولت آقای رئیسی رسید، باز هم جلسات غیر علنی در این رابطه برگزار گردید اصلاحات چند گانه ای در این طرح انجام گرفت، تناقض هایی علاوه بر بار اقتصادی در این لایحه وجود داشت، رابطه بین رتبه و مدرک در این لایحه تعیین نبود، تکلیف زیر لیسانس ها تعیین نبود، لیسانس، پایین تر و بعلاوه فوق لیسانس و دکتری یکسان پنداشته شده بودند و بدترین ایراد آن ابهام بین مدرک و رتبه بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه در یک جا صحبت از رتبه شده بود و در جای دیگر صحن از مدرک گفته شده بود، ادامه داد: به هر حال بعد از جر و بحث هایی که صورت گرفته بود و هیئت رئیسه نیز مقاومت کرد، لایحه به کمیسیون آموزش برگشت داده شد و اظهار داشتند که بار اقتصادی آن زیاد است و باید اصلاح گردد.

ویس کرمی با بیان اینکه در کمیسیون اصلاحاتی انجام گرفت و دوباره بار گذاری شد و باز هم دیدیم که پر از ابهام و مسائل عدیده است گفت: اینجا بود که بنده آن ابهامات را مطرح کردم و بار اقتصادی را نیز هیئت رئیسه اظهار داشت و دوباره به کمیسیون برگشت داده شد و در کمیسیون تناقض بین رتبه و مدرک و مسائلی از این قبیل حل شد و الان لایحه فعلی آن مسائل را دیگر ندارد.

وی بیان داشت: الان مشکل اصلی این بوده که بعد از کلی مذاکرات و جلسات متعددی که برگزار گردید دولت اظهار داشت که بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان در سال، که البته چون قرار است 1400.6.31 اجرا گردد و برای شش ماه این عدد 12.5 هزار میلیارد تومان می گردد را نمی تواند اختصاص دهد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه الان واقعیت قضیه این بوده که پولی وجود ندارد و دولت بیشتر از 12.5 هزار میلیارد تومان نمی تواند برای این کار اختصاص دهد کما اینکه بعضی از مصوبات مجلس مانند همسان سازی هیئت های علمی و خیلی از مسائل دیگر نیز به علت همین کسری بودجه مانده است، گفت: الان مشکل اصلی این بوده که این طرح نباید از 12.5 هزار میلیارد تومان بیشتر بار اقتصادی داشته باشد در غیر این صورت دولت قبول نمی نماید و اگر دولت بار اقتصادی آن را قبول نکند، چون لایحه بوده و به شورای نگهبان می رود قطعاً از سوی شورای نگهبان رد می گردد.

لایحه به زودی تصویب می گردد

ویس کرمی بیان داشت: در این راستا امیدواریم امروز قسمت عمده این امر تصویب گردد، نهایت یک تا دو جلسه دیگر این لایحه تصویب می گردد، برآورد نموده ام که اگر 800 هزار معلم داشته باشیم، با 12.5 هزار میلیارد تومان برای شش ماه، تقریباً دو میلیون و 600 میلیون تومان به هر معلم اضافه می گردد، البته قیدی وجود دارد و اعلام شده که این حقوق نباید کمتر از 80 درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد و کف حقوق ها به ماهانه هشت میلیون تومان می رسد.

وی اضافه نمود: اصل قصه این است که دولت بیشتر از 12.5 هزار میلیارد تومان قبول نمی نماید و چون با کسری بودجه روبرو است و شرایط بودجه سال جاری نیز همین را کاملاً نشان می دهد، به همین صورت و با همین بار اقتصادی تصویب می گردد و سال بعد هم به شرط اینکه در بودجه دیده گردد، همان 25 هزار میلیارد تومان ملاک خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه شرایط کشور را همه باید درک کنیم، ادامه داد: ادعای دولت این بوده که سال جاری بودجه را به صورتی بسته که واقعی باشد، کسری بودجه نداشته باشد و نوعاً از ادارات، سازمان ها و جاهای مختلف کم نموده اند، رشد بودجه سال جاری خیلی زیاد نیست و چالش هایی در همه جاها وجود خواهد داشت.

مواظب دست های پشت پرده ای که دوست دارند کشور را ناامن نمایند باشیم

ویس کرمی در ادامه با تاکید بر اینکه تکلیف مملکت در کف خیابان ها روشن نمی گردد و همه ما باید به قانون تن بدهیم و فلسفه وجود دولت و مجلس برای این بوده که مردم نمایندگانی داشته باشند و دولت منتخبی داشته باشند تا بر اساس واقعیت ها تصمیم بگیرند گفت: مسائل فرهنگیان ما زیاد است، حقوق ها در طول این 40 سال باید آرام آرام و طی چند مرحله متعادل می شد، اما این کار صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: در این راستا از همه فرهنگیان عزیز خواهش می کنم که مواظب باشند که دست دشمن پشت بعضی از این کارها نباشد، در کف خیابان ها در پی حق خود نباشند، ما تمام کوشش خود را در کمیسیون، مجلس و دولت کردیم تا این امر به برترین نحو انجام گردد، شاکله لایحه، شاکله خوبی است اما چیز ایده آلی به طور طبیعی نمی گردد، علت اصلی آن هم نبودن منابع اقتصادی ضروری است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید نمود: در آینده اگر شرایط کشور و بودجه بهتر گردد، لایحه این ظرفیت را دارد و می توان با اصلاحاتی مانند بحث های اقتصادی و افزایش حقوق، وضع موجود را بهتر کرد.

ویس کرمی بیان داشت: توصیه من این است که شرایط کشور را درک کنیم، مواظب دست های پشت پرده ای که دوست دارند کشور را ناامن نمایند باشیم، با دست خودمان به امنیت کشور آسیبی نرسانیم، لایحه به زودی تصویب می گردد، نهایتاً به شورای نگهبان می رود و اگر اشکالی وجود داشته باشد برطرف می گردد و قرار است که این لایحه 1400.6.31 نیز اجرایی گردد، ظرف یک ماه آئین نامه آن نوشته گردد و رتبه بندی تا آخر سال به وسیله آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و سازمان استخدامی کشور تدوین گردد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 29 دی 1400 بروزرسانی: 29 دی 1400 گردآورنده: kishnet65.ir شناسه مطلب: 1922

به "لایحه رتبه بندی معلمان به زودی تصویب می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لایحه رتبه بندی معلمان به زودی تصویب می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید