متهم امامی: در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم

به گزارش سفر به کیش، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و 33 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه جرایم ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

متهم امامی: در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از سیدمهدی کریمی فارسی وکیل متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازند.

وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده است که هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.

وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات.

وکیل متهم افزود: باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام است از مجلس تقاضای تفسیر نمی شود.

وکیل متهم افزود: فعالان مالی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی، خصوصی یا آزاد است. برای بانک فرقی نمی کند که مشتری چه کسی باشد، زیرا به واقع قصد مشارکت ندارد و تنها به فکر سود است و اگر سود به موقع پرداخت نشود مشتری باید جریمه پرداخت کند، آیا می توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت شرایط حساب های بدهکاران داخلی خود را ارائه کند و نظری به سود های بانک بیفکند.

وکیل مدافع متهم امامی در ادامه خطاب به کننده دادستان گفت: چه تعداد از حقوقدانان داخلی با نظر قضایی شما موافق هستند؟

کریمی فارسی افزود: زمانی که پرونده در دادسرا تشکیل می شود در ابتدا شکایت شاکی مطرح است که در این پرونده خبری ازآن نیست.

وکیل مدافع متهم امامی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا از شاکی حمایت و او را راهنمایی می کنید؛ متهم باید اسناد را ببیند و ایرادات آن شنیده شود. شما گوش شنوا دارید، ولی حرف شنیدن برای متهمی که در معرض شدیدترین حکم واقع شده است، کافی نیست.

وی افزود: خدا را شکر می کنم که تا قبل از این جلسات مورد اعتماد دستگاه قضایی بودم و به درجه بازنشستگی نائل آمدم که همین موضوع نشان دهنده این اعتماد است.

کریمی فارسی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا زمانی که کننده دادستان موضوعی را در خارج از کیفرخواست مطرح می کند به او تذکر نمی دهید؟

شکایت بانک سرمایه از وکیل متهم ردیف اول

وکیل مدافع متهم امامی افزود: بانک سرمایه بر اساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه من طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده اند.

وی گفت: در دادگاه از تعارض اظهارات کننده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؛ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است.

وکیل متهم ردیف اول افزود: در این پرونده اثری از شکایت اولیه و قرارداد مستند دعوی نیست. کننده دادستان بگوید که تسهیلات بعدی از کدام جیب بانک خارج شده؟ بهترین دفاع، در چنین شرایطی سکوت تا زمان ارائه مدرک است؛ این حق موکل است که برای یک بارهم که شده اصول اسناد را ببیند.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: اینکه بانک سرمایه قصد مشارکت با موکل را نداشته همان درد مملکت است و اینکه اقدام به حبس تسهیلات کرده آیا در تعارض با مشارکت نیست؟

کریمی فارسی ادامه داد: پرونده مالیاتی موکل مشخص، واضح و در حال بررسی است.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: کار هایی که در دادسرای پولی وبانکی انجام می شود به هیچ وجه تخصصی نیست.

کریمی فارسی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: شما با نتیجه اقدامات دادسرا حکم صادر می کنید؛ چگونه می گویید کاری به عملکرد بازپرس ندارید؛ بخش عمده استدلال دادسرا در انتساب جرم از متن یکی از آرای پیشین شما وام گرفته شده است؛ چگونه می توان تصور کرد که بازپرس با ارشاد سرپرست دادسرا سه روز قبل از آخرین دفاع موکل به معاونت قوه قضاییه نامه می زند که آخرین دفاع اخذ شده است.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: چگونه می توان تصور کرد که آقای قهرمانی و بازپرس در تاریخ 16 فروردین 98 با دعوت از دو کارشناس ساختمان از آن ها خواسته اند که در خصوص قیمت املاک شرح دهند تا مبادا با اتهام بازداشت غیرقانونی روبرو شوند و اساسا چرا با نظر یک شعبه دیگر کارشناسی انجام گرفته است و شعبه هشت موکل را بدون ارسال احضاریه راس ساعت پنج و نیم عصر بازداشت و روانه زندان می کند؟

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم امامی اظهارداشت: مطالب شما در چارچوب کیفرخواست نبود این وظیفه شما است که پرونده را بخوانید و مستندات را اخذ کنید. شاکی می گوید که شکایت طبق مستندات است.

رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم امامی گفت: شما کننده یا وکیل محکومان و متهمان نیستید و باید از پرونده خود دفاع کنید، اما تا امروز از شما دفاع ماهیتی ندیدیم.

قاضی دادگاه با اشاره به یکی از پرونده هایی که وکیل متهم امامی در دفاعیات خود به آن اشاره کرده بود، گفت: آن پرونده 139 میلیارد تومان است که وصول و پرداخت شده است؛ مطالبی که می گویید دفاع از موکلتان نیست و این خطابه ها نیز موثر نیست چرا که باید دفاع حقوقی داشته باشید.

قاضی گفت: اگر توانایی علمی دارید، دفاع ماهیتی و شکلی کنید و اگر ندارید نوبت به سایرین می رسد.

وی افزود: در خصوص مطالبی که در خصوص رسانه ها مطرح نمودید باید بگویم که من مسئول رسانه نیستم و باید قضاوت کنم. من فقط باید به پرونده رسیدگی کنم و می دانم رسیدگی به مفاسد مالی در هر مرحله از مراحل اشخاص چه اقداماتی را انجام می دهند؛ از اقدام حیثیتی گرفته تا اقدام جانی. اما ما ایستادگی کامل داریم و از مدار قانون خارج نمی شویم.

قاضی گفت: ارزیابی دادگاه در رأی است. شما دنبال جدل هستید. در چارچوب کیفرخواست دفاع کنید.

وی با اشاره به ذکر اشتباه برخی از مواد قانونی توسط وکیل متهم امامی گفت: اینکه مواد قانونی را اشتباه می گویید، صحیح نیست.

در ادامه رئیس دادگاه از متهم امامی خواست تا برای ارائه شرحات در خصوص بخش دیگری از اتهامات خود در جایگاه قرار گیرد.

متهم امامی گفت: قبل از ورود به دفاعیات لازم دانستم که برای طراحی دفاع نکاتی را عرض کنم؛ من در جلسه قبل ماهیتی دفاع کردم و حواشی را می نویسم که زودتر تمام شود؛ از طرفی رسانه ای شدن دادگاه به درخواست من نبوده بلکه به درخواست شما و با مجوز دادستانی بوده و شما خواستید که دوربین ها در اینجا باشند و زمانی که قرار است دوربین ها در اینجا باشند بر خود لازم می دانم که در خصوص ادعا هایی که خارج از کیفرخواست توسط کننده دادستان مطرح می شود صحبت کنم، زیرا این سمت میز هم، شخص، خانواده و آبرو دارد.

متهم امامی گفت: ما اول انسان هستیم بعد قاضی؛ من اول انسان هستم بعد متهم.

این متهم ادامه داد: من نیز مثل شما خانواده دارم؛ من شروع کننده جنگ رسانه ای نبودم؛ من دست تک تک افراد رسانه ایم را می بوسم. تمام کار های رسانه ای من زیرنظر همین وزارت ارشاد که زیرمجموعه حاکمیت است، اجرا شده است.

متهم امامی ادامه داد: اگر این جلسات دادگاه علنی بود و آن را همگان می دیدند در جلسه چهارم و پنجم تناقضات آن مشخص می شد.

این متهم ادامه داد: وقتی ناخواسته از رسانه هایی که من را دزد نامیده اند شکایت کردم تنها به من یک سند ارائه دادند و آن هم به قول کننده دادستان، عکس یک وایتبورد در پرونده بانک سرمایه بوده که شما قاضی آن بوده اید.

متهم امامی ادامه داد: آقای قهرمانی (کننده دادستان) با کلیپ قدردانی رییس دیوان و 20:30 نمی توان راه را کوتاه کرد.

متهم گفت: وقتی مدرکی ارائه می دهیم می گویند چگونه این مدارک را پیدا کرده اید در حالی که بانک سرمایه باید اطلاعاتش در معرض دید عموم باشد. ترس از افشای چه رازی است که همه را نگران کرده است.

این متهم افزود: آقای بانکی که دارید از قرارداد ها دفاع می کنید افرادی در دادگاه با همین قرارداد ها محاکمه شده اند اگر این قرارداد ها درست است چرا محاکمه شده اند اگر نیست، چرا به آن استناد می شود، من هنوز نفهمیدم شرکت سون با داشتن حساب و وثیقه بانکی احداث پالایشگاه چه عمل مجرمانه ای انجام داده است؟ در پرونده سون چه اشکال کیفری وجود دارد؟ من مدارکی را ارائه می کنم.

قاضی از متهم خواست مدارکش را ارائه کند.

قاضی پس از بررسی مدارک، تأکید کرد: بخش عمده ای از مدارکی که ارائه شده است دست نوشته خودتان است و مابقی مدارک نیز در پرونده وجود دارد.

قاضی خطاب به متهم امامی گفت: صورت حساب و گردش حساب شما باید قبل از اخذ تسهیلات باشد.

متهم پاسخ داد: ما سندی داریم که 24 میلیارد گردش داریم.

قاضی خطاب به محمد امامی گفت: شما باید ریز موارد قبل از 92 را ارائه دهید، مستندات را باید ارائه دهید تا ما نیز استعلام کنیم.

قاضی ادامه داد: شما در چه تاریخی وام گرفته اید و در چه تاریخی افتتاح حساب کرده اید؟

متهم پاسخ داد: من در تاریخ 22 مهر سال 1392افتتاح حساب کردم و در پایان آذر ماه تسهیلات گرفته ام و تا قبل از اخذ تسهیلات 24 میلیارد تومان گردش حساب داشتم.

متهم امامی افزود: اصل ادعا ها فراموش نشود، در دادگاه گفته شد که من صبح افتتاح حساب کردم و بعد از ظهر تسهیلات گرفتم.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از کننده بانک سرمایه خواست تا مدرکی که متهم امامی نشان می دهد را بررسی کند.

کننده بانک سرمایه گفت: این حساب پشتیبان یک حساب دیگر است یعنی از حساب جاری به حساب دیگری واریز می شده است.

قاضی ادامه داد: گردش حسابی که شما داده اید آخرین رقمش در سال 99، 24 میلیارد تومان است.

متهم پاسخ داد: نه اینطور نیست. کننده بانک هم قبول کرده است.24 میلیارد تومان قبل از تسهیلات گردش حساب داشتم، گردش تسهیلات مربوط به سال 92 است مربوط به سال 99 نیست الان هم بانک تأیید کرد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: کسی تأیید نکرد.

در این بخش دادگاه کنندگان بانک سرمایه هم اعلام کردند که تأیید نمی کنیم.

متهم امامی افزود: من سند گردش مالی 24 میلیاردی خود را به شما نشان دادم.

قاضی به متهم گفت: شما سند را نشان دادید، اما هنوز احراز نشده است.

متهم امامی افزود: ما برای تامین اولین تسهیلات، یک سپرده پنج میلیاردی از منابع خودمان تامین کردیم. هیچیک برای آقای هادی رضوی نبوده است.

وی ادامه داد: بانک سرمایه برای جمع آوری سند و مدرک، با ما همکاری نمی کند و ما با سختی این اسناد را به دست می آوریم.

متهم امامی گفت: یکسری مدارک را به شما ارائه می دهیم؛ از سپرده گذاری تا گردش حساب. اما اجازه دهید گردش سایر بانک ها را برای شرکت سون بیاوریم.

متهم امامی افزود: در زمان اخذ تسهیلات اصلا آقای توسلی و کاظمی را نمی شناختم، اما آقای بخشایش را می شناختم و مشاور او بودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا با آقای بخشایش مراوده مالی داشته اید؟

متهم امامی پاسخ داد: خیر، من هیچ ارتباط مالی نداشته ام و البته او هم چیزی از من نخواسته بود حتی کارکنان من نیز با وی مراوده نداشتند.

متهم امامی افزود: در خصوص ردیابی های مالی عنوان کردند که از محل تسهیلات به حساب صرافی ها پول ریخته ام، اما یک مورد را بیاورید. آنچه پرداخت شده از محل سپرده خودم بوده نه وام و نه مال کس دیگری؛ البته از محل سپرد ه نیز به صرافی پول نداده ام.

متهم امامی: 10 میلیارد تومان در ایران به مهدی محمدی دادم

وی گفت: من 10 میلیارد تومان در ایران به مهدی محمدی دادم و دلیلش این بود شرکت هایی در بازار قیر بودند و این پول را به او دادم که اگر شخصی در بازار خواست قیر بفروشد برای من بخرد. محمدی با کارکرد خودش و تجارتی که داشت و پولی که در اختیار وی گذاشتم ممکن بود از طریق صرافی ها کار کرده باشد، اما او کارمند من نیست. با این حال از کارکردن با او سود کردیم.

متهم امامی افزود: یک ریال از این پول را به صرافی واریز نکردم. اعلام شد که برای پدرم آئودی خریدم، اما خرید آئودی مربوط به سال 95 است و اسناد نیز موجود است که پدرم خودش خریده و پول واریز شده و سند آن وجود دارد؛ او از محل فروش ملک پدری مبالغ زیاد تری و بیشتر از پول آئودی به من داد و ارتباطی با این موضوع ندارد.

وی گفت: در خصوص معافیت مالیاتی از دادگاه می خواهم تا استعلام به عمل آورد.

متهم امامی خاطر نشان کرد: جمله ای را آقای قهرمانی (کننده دادستان) بار ها مطرح نمود و مدعی شد که من اساسا پولی نداشته ام و وارد بانک سرمایه شدم و تمامی پول ها از محل تسهیلات بوده است. لازم است که بگویم که در خصوص روشه که اولین همکاری با بانک سرمایه بود پیش از تسهیلات 18 میلیارد گردش داشتم و در بانک ملت نیز بیش از 45 میلیارد تومان گردش داشتم.

این متهم بیان نمود: در خصوص سون برخلاف گفته آقای قهرمانی که گردش حساب تا قبل از اخذ تسهیلات نداشته؛ لازم است که بگویم 24 میلیارد گردش داشته است و در دو مورد از سررسید ها از حساب خودم پرداخت و تمدید شده است.

متهم امامی: در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم

وی بیان نمود: در خصوص روشه ادعا شد که ما صبح حساب باز کردیم و شب وام گرفتیم. اما ما در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم و اولین تسهیلات 20 میلیاردی روشه را در اسفند ماه 91 اخذ کردیم.

متهم امامی گفت: در جلسات قبل بر یک نکته ای تاکید شد و آن این بود که ما وثیقه ملکی نداشتیم این در حالی است که ما وثیقه ملکی نیز گذاشتیم و سند رهنی آن نیز موجود است و سهل البیع و درون شهری بوده است.

وی گفت: روشه قرارداد های زیاد بازرگانی از صادرات قیر و چیز های دیگر داشته است و کارکرد و رزومه مدیران آن نیز مشخص است.

این متهم با بیان اینکه بالاترین نرخ تسهیلات در حوزه بازرگانی اعطا می شود گفت: بنده از نرخ مصوبه بانک مرکزی نیز سود بیشتری پرداخت کردم از طرفی روال قانونی طی شده و هیچ روابط ناسالمی در اخذ تسهیلات وجود نداشته است.

متهم امامی گفت: من در کنار این شرکت ها تصویر گستر پاسارگاد را داشتم.

وی خطاب به کننده دادستان گفت: من هنوز نفهمیده ام که اگر بدهکار بودم آیا غیر از اینی بود که الان هستم؟

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از کننده دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص شرکت های سون و روشه ارائه دهد.

کننده دادستان: صورت های مالی متهم امامی به بانک، واهی است

امیر رسول قهرمانی کننده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: امروز ورود ماهوی به پرونده داشتیم و جلسه خوبی بود؛ شما گفتید 109 میلیارد تومان فروش دارید و بانک نیز 50 میلیارد تسهیلات داده ادعای ما این است که صورت های مالی که به بانک داده اید واهی است و اساسا خرید و فروشی نداشته اید؛ شما اکنون باید اسناد 109 میلیارد تومان خرید و فروش و گردش حساب را بیاورید.

وی ادامه داد: امامی ادعا کرد که از سون قشم واریزی به صرافی ها از محل تسهیلات نداشته؛ در ادامه گزارشی از واریزی هایی که اجرا شده است را قرائت می کنم.

قهرمانی ضمن قرائت گزارش واریزی ها به حساب برخی از صرافی ها گفت: به حساب مادر و خواهر امامی نیز واریز شده است، اما چهار دست چرخیده و در تاریخ 12 مرداد ماه سال 94 پول به حساب مادر و خواهر وی واریز شده است؛ ما می گوییم امامی صلاحیت وام کلان را نداشته است.

شرکت سون بدون گزارش اعتبار سنجی، تسهیلات گرفته است

کننده دادستان گفت: وقتی سون را بررسی می کنیم متوجه می شویم که بدون گزارش اعتبار سنجی تسهیلات گرفته و در روشه کمیسیون اعتباری شعبه گفته که شرکت نوپا است و صورت های مالی سال گذشته را ندارد و برگ سبز گمرکی نیز ندارد و فاقد توجیه مالی است و با اعطای تسهیلات مخالفت کرده است؛ حال چه اتفاقی افتاد که ده روز پس از آن تسهیلات 55 میلیاردی روشه مصوب شد؟

وی با بیان اینکه اولین اقدام امامی در بانک سرمایه، روشه بوده است گفت: ردیابی ها نشان می دهد پول ها مربوط به شرکت توسعه ساختمان بوده است.

کننده دادستان شرح داد: امامی در روشه در خصوص کارشناسی اعتباری نظر منفی دارد، اما پیروز شد تسهیلات بگیرد. در سون که تسهیلات دوم بود حتی اعتبارسنجی هم نشد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

اعطای ملک بلوار آفریقا به مدیر عامل وقت بانک سرمایه

وی گفت: در شرکت روشه که امامی تسهیلات گرفته، پول هایی به حساب آن وکیل مقتول به نام حاجیان در تاریخ های ششم، هفتم و نوزدهم شهریور 92، رفته است و در تاریخ نهم مهر ماه 92 این وکیل از مدیر عامل وقت بانک سرمایه وکالت داشته و ملکی را در بلوار آفریقا به نام آن مدیر عامل کرده است و این اقدام در دفتر خانه ای اجرا شده که بعد از قتل حاجیان برای آن پرونده قضایی تشکیل شده و کانون وقوع جرایم بوده است. سه هفته بعد از آن، امامی به آن فردی که خانه را گرفته نامه می زند و با تسهیلات موافقت می شود.

کننده دادستان ادامه داد: از محل تسهیلات پالایشگاه سون پولی به پالایشگاه سیراف نرفته است. درباره موضوع پالایشگاه سیراف تعدادی افراد نامه ای به وزارت نفت می زنند و این وزارتخانه نیز درخواست ضمانت نامه یک میلیون دلاری می کند.

کننده دادستان افزود: سید مهدی هاشمی نامه ای به شعبه اسکان معادلی برای ضمانت نامه یک میلیون دلاری می زند که این ضمانت نامه را بدهید.

کننده دادستان افزود: یاسر ضیایی هم یک نامه به اعلایی سرپرست امور شعبه می زند تا با درخواست ضمانت نامه یک میلیون دلاری که معادل 2 میلیارد و 700 میلیون تومان است موافقت کند.

ارائه تسهیلات به امامی بدون مصوبه هیئت مدیره بانک

کننده دادستان ادامه داد: ضمانت نامه و تسهیلاتی که مبالغ بالایی دارد باید به تصویب هیئت مدیره برسد، این تسهیلات به تصویب هیئت مدیره نمی رسد، اما تسهیلات ارائه می شود و در سال 95 تمدید می شود.

قهرمانی افزود: آقای امامی که می گوید در سیراف تولید داشته است حتی یک ضمانت نامه درست حسابی نیز ارائه نداده است، چطور می گوید در سیراف تولید داشته است. ایشان هیچ تولیدی در سیراف نداشته است. شما هدفتان این بود که وارد خوراک شوید و همانطور که در قیر عمل کرده اید در اینجا نیز انجام دهید.

کننده دادستان افزود: نکته دیگری که باید بگویم این است که هم امامی و هم وکیلش می گویند وقتی تسهیلات گرفته ایم مقداری از آن نزد بانک ماند، اما نمی گویند به این خاطر بوده است که وثیقه نداده اند. خودشان درخواست کرده بودند، چون وثیقه نداده اند بخشی از تسهیلات را مسدود کنند.

در ادامه کننده دادستان بخشی از این نامه را قرائت کرد. در تاریخ 15 اسفند 1391 نامه ای به شعبه کوی نصر زده می شود که 6 میلیارد تومان از تسهیلات نزد حساب بانک از محل اخذ تسهیلات محفوظ بماند.

کننده دادستان خطاب به متهم امامی: شما سینما را کثیف کرده اید

کننده دادستان افزود: امامی می خواهد ما را در مقابل هنرمندان قرار دهد، اما متوجه شده ایم که هنرمندان سوء نیت نداشتند و ما حتی آن ها را احضار هم نکرده ایم. آقای امامی شما ما را در مقابل سینمایی ها قرار ندهید اتفاقاً شما سینما را کثیف کرده اید.

قاضی خطاب به کننده دادستان گفت: در چارچوب کیفرخواست صحبت کنید.

سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد است که نامش از سوی کننده دادستان تهران و برخی متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد مالی مطرح شد.

27 مرداد ماه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه قهرمانی کننده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست 240 صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخت.

دومین جلسه دادگاه این پرونده 15 مهر ماه سال جاری برگزار شد و در جلسه دوم نیز بخش دیگری از کیفرخواست توسط امید فولادی و امیر رسول قهرمانی کنندگان دادستان قرائت شد.

جلسه سوم دادگاه روز شنبه 19 مهر برگزار شد که در این جلسه متهم ردیف اول فرصت دفاع از خود را به وکیل خود سیدمهدی کریمی فارسی واگذار کرد و این وکیل دادگستری علی رغم مدت زمان یک ساعت و نیم فرصت دفاع، بدون ورود به دفاع از موکل خود به بیان کلیات پرداخت.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدمحمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده به ریاست قاضی مسعودی مقام 21 مهرماه برگزار شد.

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده امامی و متهمان دیگر نیز روز چهارشنبه 23 مهر برگزار شد.

منبع: فرارو
انتشار: 11 آذر 1399 بروزرسانی: 11 آذر 1399 گردآورنده: kishnet65.ir شناسه مطلب: 1281

به "متهم امامی: در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متهم امامی: در برج 11 افتتاح حساب کردیم و در برج 12 وام گرفتیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید